Winsarp Fastigheter

Om Winsarp Fastigheter

Winsarp Fastigheter AB ägs av Winsarp AB. Winsarp Fastigheter AB äger och förvaltar i sin tur hyresfastigheter i Halmstad och Skara.

Idag ingår det 15 fastigheter i vår förvaltning.

Vår ambition är att våra hyresgäster skall trivas och vara nöjda med oss som hyresvärd, samt att vi kontinuerligt underhåller våra fastigheter på ett sådant sätt så att både vi och hyresgästerna känner sig nöjda.

Våra hyresfastigheter ägs via bolag och följande bolag ingår i förvaltningen:

Halmstad
Lummervägen AB
Westriss AB
KB Boktryckaren
Winsarp Fastigheter i Halmstad
Skara
Winsarp Fastigheter i Skara AB

Medlem i Fastighetsägarna.